Sociaal Verhuurkantoor van Sint-Gillis

MODULO : 2E FASE - EFFECTIEVE VERHUIZING NAAR JETTE !

Het is zover ! Het MODULO-project is de tweede experimentele fase ingegaan.

Na een eerste implementatie in de gemeente Ukkel, die een echt succes was, konden we, niet zonder enige trots, onze modulaire kwaliteitswoningen, gebouwd met duurzame en ecologische materialen, verhuizen naar een nieuwe site in de gemeente Jette.


Ter herinnering : ons SVK (VERHAEGEN), de vzw DIOGENES en het collectief MOKIT hadden de handen in elkaar geslagen om een innoverende oplossing te testen voor de herhuisvesting van mensen die grote moeilijkheden ondervinden om een woning te vinden.

Onze aanpak maakte (en maakt nog steeds) deel uit van een onderzoeksproject in samenwerking met de Haute Ecole ICHEC-ECAM-ISFSC, dat tot doel had de relevantie te onderzoeken van de ontwikkeling van lichte en tijdelijke huisvesting in verlaten gebouwen en/of op onbezette terreinen (b.v. omdat een project voor de herbestemming van een terrein op langere termijn aan de gang is).

Bij ons vertrek uit de gemeente Ukkel konden alle bewoners dus definitief in het Brussels Gewest worden gehuisvest. Zij zullen deel blijven uitmaken van het experiment, aangezien zij door onze partnerverenigingen vanuit psycho-medisch-sociaal oogpunt zullen worden opgevolgd, maar in het onderzoek in verband met dit project zal hun post-modulotraject worden geïntegreerd.

Het is de bedoeling om zowel de impact van de ontwikkeling van dergelijke innovatieve oplossingen op de duurzame re-integratie van voormalige daklozen te onderzoeken als de impact van het soort huisvesting op de ontplooiing en het welzijn van de mensen die ervan genieten (of genoten hebben). Sommige mensen hebben namelijk de paviljoens verlaten om naar meer traditionele appartementen te verhuizen, terwijl anderen in de door MODULO voorgestelde formule zijn gebleven.

Vandaag zijn de drie nieuwe modules geïnstalleerd en in gebruik genomen. Nieuwe bijzonder kwetsbare personen zijn opgevangen en de tweede fase van de zoektocht is begonnen.

Wij hebben dit begin oktober kunnen vieren en hebben toen alle actoren bedankt zonder wie dit avontuur niet mogelijk was geweest, namelijk het Brussels Gewest, dat de onmisbare impuls aan het project heeft gegeven, de gemeente en het OCMW van Jette, die het project op hun grondgebied hebben verwelkomd en ons met raad en daad hebben bijgestaan, het Bethlehem-project en de plaatselijke AOP / kerkfabrieken, die ons het terrein ter beschikking hebben gesteld en van meet af aan actief hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het project, alsook de onderneming CODABEL, via haar dochteronderneming OLS (office du logement solidaire) die zich bezighoudt met de ontwikkeling van sociale huisvesting, voor haar gulle giften.