Sociaal Verhuurkantoor van Sint-Gillis

De SVK van Sint-Gillis is positief bezig, kom het met ons vieren !

Waar ? In onze nieuwe locatie op De Merodestraat, 121 – 1060 Sint-Gillis
Wanneer ? Op 8 juni om 12.30 uur

On programma :

Om 12 :30 : Deuropening en ontvangen wij jullie met veel plezier
Om 13 :15 : Toespraak in aanwezigheid van Charles Picqué, Burgemeester van Sint-Gillis :

Om 12 :30 : Deuropening en ontvangen wij jullie met veel plezier
Om 13 :15 : Toespraak in aanwezigheid van Charles Picqué, Burgemeester van Sint-Gillis :

  Sandrine Debunne, Voorzitster van de SVK Verhaegen ;
  Jean Spinette, Voorzitter van het OCMW van Sint-Gillis ;
  Patrick Debouverie, schepen van financiën van Sint-Gillis ;
  Marc Bellis, eigenaar van SVK en Voorzitter van Solidariteit-Huisvesting
  Jean T’Kint, eigenaar van SVK en bestuurder van ARGHIAS bvba

Om 14:00 - een drink daarna gaan we ook onze nieuwe locaties bezoeken en kennis maken met onze partners

Om 16:00 - Afsluiting van het evenement


PERSBERICHT – FEEST BIJ HET SVK VAN SINT-GILLIS !

Het Sociaal Verhuur Kantoor (SVK) Théodore Verhaegen stelt sinds jaren alles in het werk om een deel van de Brusselse huurmarkt en meer bepaald deze van Sint-Gillis te democratiseren. Het is een vereniging zonder winstoogmerk met een dubbel doel:

  Voor de eigenaars: Zich bezighouden met het volledige beheer van hun huurpand en op verschillende manieren steun bieden bij hun renovatieprojecten;
  Voor de huurders: Kunnen beschikken over een kwaliteitsvolle woning aan een prijs die lager ligt dan op de reguliere huurmarkt.

Dankzij gewestelijke en gemeentelijke subsidies kan de werking, het personeel dat de huurders bijstaat en het verschil tussen de aan de huurder gevraagde huurprijs en de hogere huurprijs die aan de eigenaar doorgestort wordt gefinancierd worden.

Het project « Hôtel des Monnaies », ingehuldigd in 2015, was één van de eerste vernieuwende projecten van het SVK. In samenwerking met het OCMW van Sint-Gillis heeft het SVK Verhaegen zich beziggehouden met de ecologische renovatie van een leegstaand herenhuis om er een kribbe te openen en een familie te huisvesten in het volledig gerenoveerde twee kamer appartement. Dit project heeft de ploeg die via socio-professionele integratie werkt via het OCMW van Sint-Gillis toegelaten om zich bij te scholen wat betreft de nieuwste bouwtechnieken met respect van het leefmilieu.

Een van de aparte kenmerken van het agentschap van Sint-Gillis is dat we, zowel in de administratieve als de technische diensten, beroep doen op mensen in inschakeling wat hen toelaat om professionele kennis te vergaren of deze opnieuw in werking te stellen terwijl ze het SVK bijstaan in haar engagementen ten opzichte van de eigenaars en de huurders. De meeste vaste werkkrachten zijn op deze manier begonnen wat de doeltreffendheid van het systeem bewijst.
Tegelijkertijd heeft het agentschap zijn ontplooiing verder gezet om tot haar huidige vorm te komen.
• Vandaag beschikken we over 120 woningen, het merendeel in Sint-Gillis (90%) en werken we aan verschillende projecten waardoor we binnenkort 10 à 15 extra woningen zullen kunnen aanbieden.

• De ontwikkeling van ploeg en de constante verbetering van het dagelijks beheer van het agentschap hebben de recente verhuis naar grotere en beter aangepaste lokalen toegelaten. Wij zijn fier om u vanaf nu welkom te heten in de De Merodestraat, 121 in 1060 Sint-Gillis

• Een ander nieuwtje: Bovenop de al talrijk aangeboden diensten en garanties (elke maand verzekerde betaling van de huur, onderhoud van de woning, hulp bij renovatie en opnieuw conform maken van de woning), kunnen de eigenaars uit Sint-Gillis genieten van bijkomende fiscale steun van de gemeente Sint-Gillis:

 Een korting op de onroerende voorheffing, bijkomend op deze van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (36%) ten belope van 50 % van de gemeentelijke opcentiemen;
 Een uitbreiding van de mogelijkheid tot bekomen van de sociale begeleidingspremie (bedoeld om via de aanvullende personenbelasting de verhoging van de onroerende voorheffing te compenseren).

• Bovendien hebben we nieuwe samenwerkingen op poten gezet : een voorbeeld hiervan is een belangrijke deelname van het agentschap bij het project Housing First dat daklozen die bijzonder kwetsbaar zijn, opnieuw een woning aanbiedt met aangepaste begeleiding (6 woningen voorzien tegen eind 2017). Een bevoorrechte samenwerking met de vzw CEMO en het OCMW van Sint-Gillis bewijst de prioriteit van het SVK Verhaegen om steun te bieden aan jongeren met grote moeilijkheden. Andere projecten ten gunste van alleenstaande vrouwen, slachtoffer van familiaal geweld werd ook op poten gezet dankzij andere samenwerkingen.

• Sommige hieronder zullen verder uitgediept worden dankzij een vruchtbare samenwerking met verenigingen die actief zijn in de creatie van woongelegenheid, zoals:

 De vzw UP-SOLO (Solidariteit Huisvesting) die een gebouw in Sint-Gillis aangekocht heeft dat volledig gerenoveerd zal worden om onderdak te bieden aan het hierboven vermelde publiek;
 De vzw DIOGENES die via haar partners zal zorgen voor de financiering van bovenstaande werken die opgevolgd zullen worden door het SVK.

Het SVK van Sint-Gillis is niet meer weg te denken uit het sociale en verenigingsleven van Sint-Gillis en biedt een aangepaste steun aan iedereen door elke dag opnieuw te werken aan het recht op betaalbaar en degelijk wonen.

Om een begeleiding op maat aan te bieden werkt het SVK Verhaegen samen met de dienst Begeleid Wonen van het OCMW van Sint-Gillis, de sociale dienst van de gemeente en het CBVV, drie diensten die elk inzetbaar zijn voor elke vraag die van de huurders kan komen.

Het SVK van Sint-Gillis is dus een hoeksteen tussen de eigenaar, die de regels op gebied van huisvesting willen respecteren, en de huurders die over weinig inkomsten beschikken.