Sociaal Verhuurkantoor van Sint-Gillis

Hoe kan je een woning verkrijgen bij het SVK Verhaegen ?

Om huurder te worden bij het SVK Verhaegen :

• Uw inkomsten liggen lager dan de inkomensgrens om over een sociale woning te mogen beschikken;
• U mag geen eigenaar van onroerend goed zijn;
• U moet beschikken over een geldige verblijfsvergunning.

De woningen worden toegekend in functie van ons toekenningsreglement. Hiervoor worden permanenties georganiseerd. De in te dienen documenten staan in het online reglement.


Indien u een woning toegekend wordt en u het voorgestelde pand wil huren moet u bepaalde verplichtingen nakomen :

• De ondertekening van een huurovereenkomst als onderhuurder ;

• De betaling van de eerste maand huur ;

• De samenstelling van een huurwaarborg.


Op dit moment zijn de inschrijvingen tijdelijk stopgezet. Wij nodigen u uit om onze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van het opnieuw openstellen van de lijsten.