Sociaal Verhuurkantoor van Sint-Gillis

U bent eigenaar van een pand dat gerenoveerd moet worden ?

Kan uw eigendom niet verhuurd worden? Zijn er renovatiewerken nodig? Wij kunnen u bijstaan bij het bepalen van de nodige werken en de middelen. Wij kunnen u eveneens begeleiden bij de uitvoering van de werken.

Als u een huurovereenkomst tekent met het SVK Verhaegen, kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u hoge premies toekennen.

Deze premies zullen uw uitgaven fors verlichten. Wij kunnen u een schatting bezorgen en u vooral de administratieve rompslomp uit handen nemen door voor u de premies aan te vragen.


Gewestelijke renovatiepremie

De renovatiepremie voor huisvesting gaat over werken die een link hebben met het gebouw, de structuur en de binneninrichting om problemen op te lossen die te maken hebben met ouderdom, netheid, veiligheid, comfort of ruimte. Deze hulp is enkel mogelijk voor panden die meer dan 30 jaar oud zijn. De eigenaar moet een huurovereenkomst of een beheersmandaat afsluiten met het SVK voor een duur van minstens 9 jaar. Het bedrag van de tussenkomst varieert in functie van het type werken wat ook uw inkomsten zijn. De SVK geven u ook recht op een maximale premie voor het verfraaien van de gevels.

Klik hier voor het downloaden van de formulieren.

Energiepremie

De energiepremie is bedoeld om de energieprestaties van uw pand te verbeteren. Door uw eigendom toe te vertrouwen aan een SVK in het kader van een huurovereenkomst of een beheersmandaat voor minsten 9 jaar hebt u automatisch recht op de meest voordelige premie.

Klik hier voor het downloaden van de formulieren.

Premie voor de verfraaiing van gevels

U wilt de gevel van uw gebouw opknappen? De gevel tegen vocht of graffiti beschermen? Of misschien bepaalde gevelelementen restaureren? Kortom, u wilt dat de gevel langs de straatkant er weer piekfijn uitziet?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een premie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgen om die werkzaamheden en andere gevelverfraaiingen uit te voeren.

Klik hier voor het downloaden van de formulieren.


Andere links : http://www.stgilles.irisnet.be/nl/administratieve-diensten/stedenbouw/renovatiepremies/