Sociaal Verhuurkantoor van Sint-Gillis

2018 : Het jaar van de nieuwe fiscale bepalingen !

Naast het beheer, het recht op gewestelijke premies (renovatie, energie, verfraaiing van gevels), de gegarandeerde huur en de ruime dekking van huurschade kan u, indien u uw eigendom toevertrouwd aan het SVK, genieten van:

  Een volledige vrijstelling van de onroerende voorheffing;

  Een bijkomende jaarlijkse gemeentelijke premie.


HOEVEELHEDEN :

  • 500 € - 1 kamer,
  • 1000 € - 2 kamers,
  • 1500 € - 3 kamers en meer.

Hieronder kunt u raadplegen de reglement betreffende de toekenning van een aanmoedigingspremie aan de eigenaars die hun goed toevertrouwen aan een SVK.