Sociaal Verhuurkantoor van Sint-Gillis

Nieuws

MODULO : 2E FASE - EFFECTIEVE VERHUIZING NAAR JETTE !

Het is zover ! Het MODULO-project is de tweede experimentele fase ingegaan.

Na een eerste implementatie in de gemeente Ukkel, die een echt succes was, konden we, niet zonder enige trots, onze modulaire kwaliteitswoningen, gebouwd met duurzame en ecologische materialen, verhuizen naar een nieuwe site in de gemeente Jette.


Lire

Bezoek van onze Staatssecretaris : Nawal BEN HAMOU

Op 29 juni 2021 ontvingen we een bezoek van onze staatssecretaris Nawal BEN HAMOU.

Ze kon een project in de gemeente Anderlecht ontdekken, dat volledig vernieuwend is en tot doel heeft dakloze jongeren gedurende een periode tot iets meer dan een jaar onderdak te bieden, zodat zij hun leven weer kunnen opbouwen en onafhankelijk kunnen worden.


Lire

Uitzonderlijke aankoop van een gebouw door onze SVK !

Op 23/12/2020, aan de vooravond van onze besloten eindejaarsfeesten, zijn we er trots op dat we onze eerste uitzonderlijke aankoop hebben gedaan van het gebouw aan de Montenegrostraat 21 in Sint-Gillis, in de complexe sanitaire omstandigheden zoals we die allemaal kennen.


Lire

10 nieuwe duurzame woningen dankzij effectieve samenwerking !


Lire

Mensen onderbrengen in tijdelijke woningen begint nu!

In het kader van de bestrijding van COVID-19 hebben we besloten om alle leegstaande en beschikbare woningen toe te wijzen aan de meest kwetsbaren, namelijk daklozen of zij die collectief gehuisvest zijn.


Lire

Lancering van het MODULO-project !

SVK Verhaegen, vzw DIOGENES en het collectief Mokit werken samen om een innovatieve oplossing uit te testen voor mensen die moeilijk aan een woning geraken. Modulaire kwaliteitswoningen worden opgetrokken op braakliggende terreinen die moeilijk toegankelijk zijn.

Ten aanzien van de woningcrisis in het Brussels Gewest en bij gebrek aan voldoende sociale woningen is het project MODULO een echt goed alternatief, waardoor 3 modulaire individuele woningen

konden gebouwd worden op een Brussels terrein dat momenteel braak ligt, dit met de bedoeling om er daklozen in onder te brengen in afwachting dat hen een definitieve woning kan aangeboden worden: een kwaliteitsvolle oplossing waarmee de kansen op re-integratie kunnen toenemen.

Deze huisjes zijn opgetrokken met duurzame materialen, kunnen gemonteerd en gedemonteerd worden, en het doel is om er op middellange termijn meer van te maken, ze te verplaatsen – en zelfs aangepast – en te gebruiken.

Dit initiatief kadert in een gezamenlijk onderzoek met de hogeschool ICHEC–ECAM–ISFSC om te kijken of het adequaat is om een lichte en tijdelijke woonruimte in te richten in leegstaande gebouwen en/of braakliggende terreinen (bijvoorbeeld, omdat er een lange termijnproject voor de aanpassing van een site loopt).


Lire

COVID-19

In het licht van de nieuwe regeringsvoorschriften is het agentschap tot nader order gesloten voor het publiek. Alleen de zaken waarvoor geen verplaatsingen vereist zijn of dringende zaken worden verwerkt (in de mate van het mogelijke).


Lire

2018 : Het jaar van de nieuwe fiscale bepalingen !

Naast het beheer, het recht op gewestelijke premies (renovatie, energie, verfraaiing van gevels), de gegarandeerde huur en de ruime dekking van huurschade kan u, indien u uw eigendom toevertrouwd aan het SVK, genieten van:

  Een volledige vrijstelling van de onroerende voorheffing;

  Een bijkomende jaarlijkse gemeentelijke premie.


Lire

Er wordt over het svk verhaegen gepraat !

In een uitgave die gaat over huisvesting kan u een artikel van december 2017 van de « cahiers de l’éducation permanente » terugvinden met een sticker die het werk binnen ons sociaal verhuurkantoor illustreert.

Ontdek hier het artikel !


Lire

Renovatieproject ten gunste van daklozen

Sinds verschillende jaren en dit onder impuls van het OCMW van Sint-Gillis, zijn we heel gevoelig voor de thema’s slechte woonomstandigheden en daklozen. Wij hebben dus verschillende projecten van Transitwoningen opgestart samen met de dienst Begeleid Wonen van het OCMW, steun geboden aan Housing First en onze banden met de vzw CBVV aangebaald.

Dit jaar hebben we met de hulp van de vzw Diogènes een renovatieproject van woningen opgestart dat oplossingen zal bieden aan hun publiek via het project « station logement ».

Eigenaars die niet over voldoende middelen beschikten om hun werken tot een goed einde te brengen konden een lening aangaan via een partner van de vzw. Het SVK Verhaegen controleert de werken en garandeert via de huuropbrengsten de terugbetaling van de lening.

Een echte WIN-WIN formule: de eigenaar krijgt een volledig gerenoveerd eigendom en de huurder vindt een degelijke woning aan een betaalbare prijs.


Lire

  • 1
  • 2