Sociaal Verhuurkantoor van Sint-Gillis

10 nieuwe duurzame woningen dankzij effectieve samenwerking !


Nu de lockdown versoepelt, zijn we blij dat er ons deze zomer 10 nieuwe, volledig gerenoveerde woningen worden opgeleverd. En ze gaan alvast 20 jaar mee !

Ze kwamen er door een succesvolle en efficiënte samenwerking met het Office du Logement Solidaire (een filiaal dat zich toelegt op de sociale woningen van CODABEL), met wie we al konden samenwerken voor 3 gebouwen met vandaag in totaal 21 woningen van verschillende grootte die op verschillende plaatsen gelegen zijn. Ze beantwoorden aan alle in voege zijnde normen en reglementeringen, waarbij alle bijzondere installaties (verwarming / elektriciteit, enz.) in een nieuw kleedje werden gestoken en zorgvuldig afgewerkt. Bij andere projecten is de renovatie momenteel nog aan de gang.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat mensen, die in de COVID-19-periode via ons agentschap dringend moesten ondergebracht worden in hotels of een tijdelijk onderkomen kregen, blijvend in deze appartementen konden intrekken. Om ze te bemeubelen kregen de toekomstige bewoners inspraak in de keuze van de meubelen op het ogenblik dat deze ter plaatse werden gemonteerd met onze teams en die van welzijnswerkers van partners. Er lonkt een stabielere toekomst vanaf 1 juli!

Met dank aan de eigenaar voor zijn financiële steun, en ook aan DIOGENES die ons bijstonden tijdens de coronacrisis, zonder daarbij het OCMW van Sint-Gillis te vergeten, een structurele partner bij alles wat wij ondernemen.