Sociaal Verhuurkantoor van Sint-Gillis

Onze partners

A. Algemene steun :

U zoekt een woning ? U hebt vragen over uw woning, het beheer ervan of eenvoudig weg uw rechten en plichten?

Historisch werken we nauw samen met 3 partners die u kunnen helpen en begeleiden :

  De sociale dienst van de gemeente Sint-Gillis :
o Adres: Van Menenplein, 39 te 1060 Sint-Gillis
o Tel : 02/536.02.59
o E-mail : servicesocial.1060@stgilles.irisnet.be

  Het OCMW van Sint-Gillis, en meer bepaald de dienst begeleid wonen :
o Adres : Fernand Bernierstraat, 40 te 1060 Sint-Gillis
o Tel : 02/600.55.30
o E-mail : ha@cpasstgilles.irisnet.be

  De vzw CBVV en meer bepaald de dienst huisvesting :
o Adres: Fortstraat, 25 te 1060 Sint-Gillis
o Tel : 02/ 600.57.33 ou 36 (of huisvestingtafel)

Andere nuttige adressen :

  Dienst Nabijheidsjustitie en Dienst Sociale Bemiddeling
o Adres: Vanderschrickstraat, 71 te 1060 Sint-Gillis
o Tel: 02/542.62.40
o E-mail : secretariat.juridique@stgilles.irisnet.be of mediation.1060@stgilles.irisnet.be


B. Conventionele woningen :

Naast de « klassieke » woningen (diegene die aan ons toekenningsregklement onderworpen werden) beschikken wij over ongeveer 15% van het patrimonium dat gereserveerd is voor specifieke en vernieuwende sociale projecten:

  Transitwoningen : Een samenwerking met het OCMW van Sint-Gillis en meer bepaald de dienst Begeleid Wonen waar sommige van onze woningen voorbehouden zijn voor daklozen of bijna-daklozen om deze mensen een voorlopig (maximum 18 maanden) onderkomen te bieden om opnieuw de draad te kunnen oppakken. Sommige appartementen zijn voorbehouden voor alleenstaanden of alleenstaande moeders met kinderen die al dan niet het slachtoffer werden van huiselijk geweld. Dit jaar staren we met een nieuwe samenwerking met het « Home du Pré » om mensen die er vertrekken door te verwijzen. Dit jaar werd een nieuw huis voor vrouwen opengesteld.

  Het project « KAP » : Een samenwerking met de vzw CEMO en meer bepaald via het project « Kot Autonome Provisoire », waarbij sommige van onze woningen voorbehouden zijn voor jongeren tot 25 jaar die gebroken hebben met hun familie en die, vaak, uit jeugdinstellingen komen maar toch hun autonomie willen herwinnen. Dit jaar werd de samenwerking uitgebreid door een extra appartement voor dit project voor te behouden.

  Housing First : Overgewaaid uit de Verenigde Staten biedt dit Housing First project een degelijke en toegankelijke woning aan aan daklozen met een combinatie van verschillende gezondheidsproblemen (verslavingen + mentale gezondheid) die reeds lang op straat leven.

De woonst wordt onder zo weinig mogelijk voorwaarden aangeboden. Heel snel na het opduiken van dit project in Brussel zijn wij, in samenwerking met het OCMW van Sint-Gillis, op de kar gesprongen en bieden wij, sinds 2015, twee appartementen per jaar aan parallel met de ontwikkeling van heel diverse samenwerkingen met de professionals van de sector. In chronologische volgorde hebben we samengewerkt met « Straatverplegers » , SMES-B en de vzw DIOGENES.

Het bijzonder van dit laatste project is dat we, door hun financiele steun, via een partnervereniging, 2 bijkomende logementen kunnen renoveren. Het MODULO-project werd met hun hulp uitgevoerd.

  Het medisch huis ASaSo : Sinds vele jaren actief op het grondgebied van Sint Gillis kreeg ook een woning toegewezen voor een familie die gevolgd wordt door het medisch huis. Omdat we er van overtuigd zijn dat een slechte woning een rechtsreeks gevolg heeft voor de gezondheid van de huurders hebben we besloten op dit project met ASaSo. Op te straten

  Project met verschillende generaties onder één dak : In partnership met het sociaal immobiliënkantoor voor studenten en de vzw « 1toit 2ages »,

hebben we een gebouw ter beschikking gesteld met gemeenschappelijke ruimten en flats van verschillende grootten, bedoeld voor bejaarden (senioren) en studenten. Als alternatief voor de plaatsing in instellingen zoals rusthuizen is dit een prachtige kans om een woning aan te bieden die zowel goedkoop is als passend bij de menselijke waardigheid, en die tegelijk toch ook ruimte laat voor zelfstandigheid en eenzaamheid tegengaat door middel van collectieve activiteiten en systemen van wederzijdse hulp en solidariteit.

  Huis « Bambou » : We zijn trots op de openstelling van een huis met 4 kamers, gemeenschappelijke ruimten, dat door middel van het overgangsmechanisme kan zorgen voor de re-integratie van vrouwen in sociale noodsituatie die een complex leven achter zich hebben, zoals opsluiting, of die slachtoffer waren van vrouwenhandel. Het doel is ervoor te zorgen dat elk van hen zich kan vestigen, stabiliteit vindt en mogelijks werk vindt om tenslotte weer te vertrekken naar een individuele woning. Dit project loopt in partnership met vzw RIZOME en vzw ISALA.