Sociaal Verhuurkantoor van Sint-Gillis

Een groot heropbouwproject !

In samenwerking met het OCMW van Sint-Gillis hebben wij ons gebogen over een stedelijk heropbouwproject van een oude patriciërswoning naar een volledig gerenoveerd huurpand waar een groot gezin voor een lage huurprijs kan wonen en die een erkende kinderkribbe huisvest voor de opvang van 26 kinderen. Deze complete renovatie heeft aandacht voor een groot aantal aspecten zoals socio-professionele herinschakeling, energieprestaties, heropbouw van een leegstaande woning en opvangruimte voor kinderen.


Wij hebben de eigenaars die het pand in de staat waarin het zich bevond niet konden verhuren en niet staat waren om het onderhoud en de renovatie van hun pand in de Munthofstraat te financieren, in 2014 voorgesteld om een overeenkomst af te sluiten voor de renovatie en de werken op te volgen.

Met het akkoord van de eigenaars en de financiële steun van CREDAL hebben wij ons bezig gehouden met de renovatie van de woning. Als tegenprestatie mogen wij gedurende 9 jaar over de woning beschikken, de huuropbrengsten zouden de kosten moeten dekken.

Om een antwoord te bieden aan de nood aan opvangplaatsen voor kinderen en logement in de gemeente maar ook om een project op te starten dat de socio-professionele herinschakeling en de toegang tot logementen bevordert heeft het Verhuurkantoor een samenwerking afgesloten met het OCMW van Sint-Gillis.
Het project werd opgestart:

  Een samenwerking tussen het omkaderende personeel en het personeel met het statuut art. 60 werd opgestart;
  Om deze renovatie in goede banen te leiden worden 8 werknemers dagelijks begeleid en krijgen ze een permanente gespecialiseerde vorming betreffende renovatie met aandacht voor het leefmilieu;
  Deze vorming/herinschakeling heeft betrekking op een sector waar er een gemis is, en zorgt voor werkgelegenheid;
  De gerenoveerde woning zal een groot gezin met een beperkt inkomen toelaten om van een kleine huurprijs te genieten;
  Een gebouw dat al jaren leegstaat zal gerenoveerd worden met respect van de stedenbouwkundige eisen en zal gebruikt worden ten dienste van de gemeenschap;

De renovatie van het gebouw is een echte stedenbouwkundige uitdaging, verschillende criteria moeten gerespecteerd worden: energie, gezondheid en veiligheid: plaatsen van panelen in hars, gebruik van waterverf zonder chemische bestanddelen, bamboe vloerbekleding, materialen aangepast aan de noden van kinderen, conform maken aan de veiligheidsnormen in samenwerking met de brandweer, enz.

Wat ooit een idee was is nu uitgevoerd. Een kinderopvang die vroeger op 2 verschillende locaties in Sint-Gillis gevestigd was kan nu in deze gerenoveerde lokalen met een tuin 26 kinderen opvangen, hoofdzakelijk kinderen van families uit Sint-Gillis. Deze kinderopvang, die erkend is door het “ONE” past tarieven toe die aangepast zijn aan de inkomsten van de ouders. Door een samenwerking tussen de kribbe en het OCMW krijgen 8 werknemers met het statuut artikel 60 voorrang voor de opvang van hun kinderen indien zij problemen hebben om zelf opvang te vinden.